Privacy Policy

Your integrity is important to Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (Solid Insurance). We want you to feel safe in how we process your personal data. We collect your personal data to be able to offer you the insurance policy you require and to comply with regulations associated with insurance issuance. We will also use your personal data to improve our product offering and to provide you with customized offerings.

The General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679) applies in all EU member states and is intended to safe guard individual rights and freedom of all individuals with regard to the use of their personal data.
The GDPR grants the individual the right to control how companies etc. may use personal data. The regulation also guarantees that an individual can request access to all personal data a company holds, the right to rectification of data and in some cases limit the use of personal data by companies. In Sweden the GDPR is also supplemented by a Swedish act called the Data Protection Act (SFS 2018:218).

Companies processing personal data need to have an organization in place to ensure correct and proper use of personal data. Solid Insurance has appointed a Data Protection Officer (DPO) tasked with ensuring that the GDPR is adhered to.
If you would like to know more about our processing of personal data, please contact our Data Protection Officer, Jens Johansson, at dpo@solidab.se.

You can also at any time contact us if you wish to stop receiving direct marketing from Solid Insurance by contacting our customer service at + 46 (0) 771-113 113 or send an email to kunder@solidab.se.

Read more about GDPR on the Swedish Authority for Privacy Protection’s website.

You can read our full data protection policy in Swedish, Danish, Finnish, Norwegian and English at the following links:

Sweden: Personuppgiftsbehandling
Norway: Behandling av personopplysninger
Denmark: Behandling af personoplysninger
Finland: Henkilötietojenkäsittely
Other countries: SolidInsurance’s processing of personal data in accordance with the Data Protection Regulation

If you decide to submit a job application electronically, you will be asked to provide certain personal data, read more below.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Den information vi behandlar använder vi inte bara för att kunna tillhandahålla våra försäkringar och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, utan även för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

Dataskyddsförordning (2016/679), på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR) gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar bland annat till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används.

Dataskyddsförordningen ger enskilda stor rätt att bestämma över sina personuppgifter och innehåller bland annat regler över hur behandling av personuppgifter får gå till. Den innehåller också regler om till exempel rätten till information och tillgång till personuppgifter, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. I Sverige kompletteras GDPR även av Dataskyddslagen.

Under GDPR ställs det höga krav på personuppgiftsansvariga, det vill säga alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter, när det gäller information till registrerade. Solid Försäkring har utsett ett dataskyddsombud, på engelska kallat Data Protection Officer (DPO), som har till särskild uppgift att bevaka dataskyddsfrågor och ska övervaka att Dataskyddsförordningen följs i bolaget.

Om du har några frågor gällande vår behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till vår DPO, Jens Johansson, på: DPO@solidab.se.

Du kan begära en spärr mot direktmarknadsföring från Solid Försäkring (s.k. direktreklamspärr) genom att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-113 113 eller maila till: kunder@solidab.se.

Du kan också läsa mer om Dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY:s) hemsida.

Om du vill veta mer om dina rättigheter och om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du ta del av och ladda ner fullständig information kring Solid Försäkrings personuppgiftsbehandling på svenska, norska, danska och finska genom att klicka in på länkarna nedan:

Sverige: Personuppgiftsbehandling
Norge: Behandling av personopplysninger
Danmark: Behandling af personoplysninger
Finland: Henkilötietojen käsittely – Personuppgiftsbehandling
Other countries: Solid Insurance’s processing of personal data in accordance with the Data Protection Regulation.pdf

Vi behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om anställning skickas in till oss. Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling vid rekrytering här.

Solid behandlar också personuppgifter om dig som är kontaktperson hos någon av våra externa affärsrelationer såsom samarbetspartners, förmedlare och leverantörer. Du hittar information om vår personuppgiftsbehandling på svenska genom att klicka på länken nedan: