Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra.

  • Kontakta alltid först den som handlagt ditt ärende.
  • Om du vill begära omprövning av ärendet kan du skriftligen framföra ditt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring. Kontakta klagomålsansvarig genom att maila till klagomal@solidab.se eller skicka ditt klagomål till Solid Försäkring, Att: Klagomålsansvarig, Box 220 68, 250 22 Helsingborg.
  • Om du fortfarande är missnöjd efter du varit i kontakt med ovan instanser så kan du skicka en skriftlig överklagan till Solids Försäkringsnämnd som då tar upp ditt ärende. Kontakta Solids Försäkringsnämnd genom att maila till forsakringsnamnd@solidab.se eller skicka din överklagan till Försäkringsnämnd Solid Försäkring, Box 220 68, 250 22 Helsingborg.

Kan du inte godta vårt beslut har du dessutom möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande instanser:

  • Allmänna Reklamationsnämnden – (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23 Stockholm
  • Domstolsprövning – En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol, i första hand tingsrätt

Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du också vända dig till:

  • Konsumenternas Försäkringsbyrå – Du kan få allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm
  • Hallå Konsument – Oberoende vägledning genom Konsumentverket. Skriv till: Hallå Konsument, Box 48, 651 02 Karlstad
  • Kommunal konsumentvägledare – Även den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information

Vill du komma i kontakt med vår klagomålsansvarig?

Bolagets klagomålsansvarige: Kristian Petersson

Solid Försäkring
Att: Klagomålsansvarig
Box 220 68
250 22 Helsingborg

klagomal@solidab.se