Vår partneraffär

Lojalitet och lönsamhet

Varför samarbeta med Solid Försäkring?

 

Genom att erbjuda försäkring för dina produkter skapar du nära och långsiktiga relationer med dina kunder. Det är också ett snabbt och enkelt sätt att stärka kunderbjudandet och på så sätt öka lönsamheten för ditt företag.

 

Solid Försäkring har många års erfarenhet av att erbjuda försäkringar som är enkla att förstå, teckna och använda. Vi arbetar nära våra omkring 5 500 samarbetspartners inom detaljhandeln i Norden och på utvalda marknader i Europa. Våra försäkringslösningar är skräddarsydda för olika affärsområden och specifika kundbehov, och vi är ett av de marknadsledande företagen inom till exempel rese- och vägassistansförsäkring.

 

Solid Försäkrings erbjudande till partners består av skräddarsydda paketerbjudanden, kundinformation, administration och hantering av anspråk på försäkringen. När ett samarbetsavtal har ingåtts planerar vi integreringsfasen tillsammans med partnern bland annat för att säkerställa att personalen får rätt utbildning, att nödvändiga specialanpassningar av system görs och att Solids erbjudande integreras på ett bra sätt med partnerns övriga affärserbjudande. Längden på sälj- och integreringsprocessen varierar beroende på typ av partner och förutsättningar.

Som partner får du:

 

  • Ökad lojalitet
  • Stärkt kunderbjudande
  • Högre försäljning
  • Enkel hantering

 

Intresserad av att veta mer?

 

Linda Persson
New Business Sales
linda.persson@solidab.se

 

Robin Fagerlund
New Business Sales
robin.fagerlund@solidab.se

Enkelt och kostnadsfritt

Att ansluta sig till Solid är helt kostnadsfritt. Integrationen är smidig – när vi väl är överens går det snabbt att göra anpassningar och få allt på plats.

Ombudsportalen – ett smart säljverktyg

I ombudsportalen kan våra partner registrerar nya försäkringar, söka upp befintliga försäkringar samt göra skadeanmälningar. Här finns också användbara tips och råd, och inte minst tydlig information om de vad de olika försäkringarna täcker.

Är du redan partner till Solid?

Gå till ombudsportalen