Om solid

Solid – helt enkelt

Det här med försäkringar ska vara enkelt. Det är grunden till vårt koncept; ovanligt okrångliga försäkringar. Vi tycker att försäkringar ska vara enkla att förstå, enkla att teckna och inte minst anpassade efter bransch och behov.

 

Solid Försäkring är ett av de ledande nischförsäkringsbolagen i Norden inom sakförsäkringar. Vi säljer försäkringar inom segmenten Produkt, Trygghet och Assistans. Målgruppen för produkterna utgörs av privatpersoner som huvudsakligen köper försäkringarna via våra partners i samband med att de inhandlar en produkt eller tjänst.

 

Våra partners finns inom många branscher och utgörs bland annat av detaljhandelskedjor, banker, kreditinstitut, resebyråer och bilhandlare som erbjuder Solids sakförsäkringar för de produkter och tjänster de säljer.

Finansiell information

Vår historia

Ända sedan starten 1993 har vi på Solid strävat efter att våra kunder ska vara trygga med oss. Med över 3 miljoner kunder och 5 500 samarbetspartners inom detaljhandeln i Norden och delar av Europa, har vi idag stor erfarenhet av nischade försäkringar.

Solid i samhället

En viktig del av kulturen på Solid handlar om att göra skillnad och bidra i samhället. Detta gör vi genom ett ständigt pågående hållbarhetsarbete och sponsring inom olika områden. Utgångspunkten för vårt arbete är att hållbarhet inte bara handlar om att göra det som är rätt, det handlar också om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Försäkring baseras på förtroende – om förtroendet skadas, hotas företaget.

Skademinimering och skadereglering

Att förebygga skada är något av det viktigaste vi som försäkringsbolag kan göra, både för trygghet, plånbok och för att inte tära på jordens resurser.

 

Utifrån vårt perspektiv handlar hållbarhet därför också om att utbilda våra partners och skapa en medvetenhet om hållbarhetsaspekter i arbetet med skadereglering. Genom att reparera en skadad produkt, snarare än att ersätta produkten med en ny vara kan skaderegleringen bli effektiv, långsiktig och hållbar.