Om personuppgiftshantering 

Vi på Solid Försäkringar uppskattar ditt besök på vår hemsida www.solidab.se

På vår hemsida finns det bland annat möjlighet att teckna och betala en försäkring, anmäla en skada samt se uppgifter om dina försäkringar. Om du gör detta kommer du att ombedjas att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. Solid Försäkringar respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna används för att kunna administrera och fullgöra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med Solid Försäkringar. Vidare används personuppgifterna för att uppfylla skyldigheter enligt lag och andra författningar, till exempel Försäkringsrörelselagen och Finansinspektionens författningar. Personuppgifterna används också för exempelvis premieberäkning, statistik, marknadsföring, skadereglering och förebyggande av skador.

Om du loggar in på Mina Sidor

Om du väljer använda Mina Sidor kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. På Mina Sidor kommer du att bli ombedd att ange dina personliga inloggningsuppgifter för att logga in. Dina uppgifter kommer att användas i syfte att säkerställa din identitet för att därefter ge dig tillgång till information om dina försäkringar samt försäkringsbevis. Du kan även se uppgifter om pågående skadeärenden och få information om status för ditt skadeärende.

Inspelning av samtal till Solid Försäkring

När du ringer till oss kan samtalet komma att spelas in. Detta gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi allatid kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.

De inspelade samtalen lagras i max tre månader.

Formulär för Skadeanmälan Online

Om du väljer att anmäla en skada via Skadeanmälan Online kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. Din information kommer att användas i syfte att administrera ditt skadeärende.

Teckna och betala försäkring

Om du väljer att teckna och betala en försäkring via vår hemsida kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. Din information kommer att användas i syfte att administrera ditt kundärende och din försäkring.

Spärrtjänst

Om du väljer att använda Spärrtjänst kommer du att bli ombedd att ange dina personliga inloggningsuppgifter för att logga in. För att använda Spärrtjänst kommer du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer samt. Din information kommer att användas i syfte att aktivera dig som användare samt ge dig möjlighet att registrera och samla olika kort, uppgifter mm och i tjänsten.

Vem har tillgång till informationen?

Solid Försäkringar, andra bolag i Resursgruppen, eller den Solid Försäkringar anlitar, kommer att behandla personuppgifterna för att hantera din försäkring. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Resursgruppen samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer, externa bolag som kan vara involverade i våra processer eller som administrerar våra försäkringar eller utskick.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Solid Försäkringar ansvar för att de personuppgifter du delger oss skyddas, och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Solid Försäkringsaktiebolag med organisationsnummer 516401-8482. Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som Solid Försäkringar om dig.

Skriv till:

Solid Försäkringar, Box 22068, 25022 Helsingborg.

Information om cookies

Jag accepterar

Solid AB använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies