Bilförsäkringar

Fordonsförsäkring

Bilförsäkring

När din bil fått en skada, eller av annan anledning inte kan köras, så hjälper vi dig. Vi ordnar bärgning, verkstad och hyrbil – allt för att du ska kunna fortsätta din resa.

Genom att du klickar på beräkna kommer dina personuppgifter sparas enligt gällande persondatalagstiftning. Läs mer här

Ovanligt okrångliga fördelar

  1. Unika tilläggspaket till fast pris.
  2. Hjälp dygnet runt vid skada.
  3. 14 dagars öppet köp.
  4. Påverka din premie själv genom att välja självrisknivå.
  5. Slipp papperskladd, skadeanmäl via telefon.
Mer information
Personnummer
Registreringsnummer

FÖLJANDE PÅVERKAR DIN PREMIE - JUSTERA DINA VAL:


Kommer bilen köras av någon
som är yngre än 25 år?
Är bilen värd mer
än 500 000 kr?
Boendeform
Parkering nattetid
Välj sjävrisknivå
Körsträcka
Valbara tillägg

Skador på din bil kan bli väldigt dyrt. Låt en bra bilförsäkring betala räkningen.

När du väljer bilförsäkring måste du ta ställning till hur omfattande skydd du behöver till din bil. Det finns tre nivåer av omfattning:


Lägsta nivå är trafikförsäkring.

• Trafikförsäkring

Nästa nivå är halvförsäkring som förutom trafikförsäkring också ger ”delkasko” det vill säga:

• Egendomsskydd vid brand

• Egendomsskydd vid glasruteskada

• Egendomsskydd vid stöld

• Egendomsskydd vid maskinskada

• Räddningsförsäkring

• Rättsskyddsförsäkring


Den mest omfattande nivån av bilförsäkring är helförsäkring som förutom de moment som omfattas av halvförsäkring även innefattar en vagnskadeförsäkring.

• Vagnskadeförsäkring


Väljer du en halv- eller helförsäkring kan du dessutom komplettera med något av våra smarta tilläggspaket för att få ett ännu bättre skydd:

• Landsvägspaketet

• Citypaketet

• Familjepaketet


Trafikförsäkring

Enligt lag måste du ha en Trafikförsäkring för din bil. Denna ersätter personskador och skador utanför din bil. Oavsett vem som har orsakat skadan täcker försäkringen även personskador på passagerare och förare i din bil.

Egendomsskydd vid brand
Du får ersättning för skador som uppstår vid brand, åsknedslag eller explosion. Du kan även få ersättning för skador på elektriska kablar och komponenter.

Egendomsskydd vid glasruteskada
Du får ersättning för vind- sido- eller bakrutor som spricker eller krossas, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Egendomsskydd vid stöld
Om det blir inbrott i din bil eller om den blir stulen får du ersättning för detta. Detta gäller förutsatt att din bil inte kommer tillrätta inom 30 dagar efter att du har gjort en skriftlig anmälan. Du får ersättning för fastmonterad utrustning som blir stulen, t ex fälgar eller stereo. Om din bil skadas i samband med stöldförsök eller har skador när den hittas får du ersättning för detta också.

Egendomsskydd vid maskinskada
Du får ersättning för skador som påverkar bilens funktion, till exempel skador på motor, startmotor, växellåda och kylsystem. Egendomsskydd gäller bil som är max 8 år gammal eller har gått max 12 000 mil.

Räddningsförsäkring
Du får ersättning för bärgning eller bogsering om bilen stannar. Gäller även medfört släp eller husvagn. Du och passagerarna kan också få ersättning för hemtransport. Dessutom kan du få ersättning för resekostnader när du hämtar din reparerade eller återfunna bil.

Rättsskyddsförsäkring
Du eller den som har kört bilen kan få ersättning med upp till 150 000 kronor för ombuds- och advokatkostnader samt för rättegångskostnader i samband med tvist.

Vagnskadeförsäkring
Du får ersättning för skador på din bil som orsakas av en trafikolycka, skadegörelse eller en annan yttre olyckshändelse. Exempel är kollision, dikeskörning eller skador när bilen transporteras på tåg eller båt. Försäkringen ersätter inte skador som orsakas av slitage, rost, köld, väta eller fabrikationsfel.

3 smarta tilläggspaket till fast pris
För att göra ditt val av tillägg okrångligt har vi paketerat dem i 3 olika paket.

· Landsvägspaketet för endast 497 kr, innehåller Vägassistansförsäkring, Hyrbilsförsäkring och Självriskreduceringsförsäkring vid djurolycka. Tryggt för dig som kör långa sträckor utanför storstad och som är beroende av din bil.

· Citypaketet för endast 397 kr, innehåller Vägassistansförsäkring och Skadegörelsereduceringsförsäkring. Tryggt för dig som i huvudsak kör och parkerar i storstad.

· Familjepaketet för endast 597 kr, innehåller Vägassistansförsäkring, Hyrbilsförsäkring och Premiebefrielse vid långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet. Tryggt för dig som är mån om din familj.

Vägassistansförsäkring
Hjälper dig dygnet runt, året om i alla länder som ingår i Gröna Kort- systemet om du får driftstopp pga tex motorstopp, bensinstopp, punktering eller om du tappar bort eller låser in din startnyckel. Kan tecknas för bilar upp till 15 år gamla.

Hyrbilsförsäkring
Du får hyrbil i upp till 45 dagar under tiden som din bil repareras. Kan tecknas för bilar upp till 15 år gamla.

Självriskreduceringsförsäkring vid skadegörelse
Råkar du ut för skadegörelse på din bil ersätts du med upp till 6 000 kr.

Självriskreduceringsförsäkring vid djurolycka
Om du kör på ett djur får du ersättning med upp till 6 000 kr.

Premiebefrielse
Om du eller annan familjeförsörjare (mellan 18-60 år) drabbas av långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning behöver du inte betala premie för den period då arbetslösheten eller sjukskrivningen pågår.


Valbar självrisknivå
Du kan sänka din premie genom att välja en högre grundsjälvrisk. Välj mellan låg, mellan eller hög grundsjälvrisk.

Låg: Trafik 1 000 kr, Halv 2 000 kr, Hel 3 000 kr
Mellan: Trafik 2 000 kr, Halv 2 000 kr, Hel 6 000 kr
Hög: Trafik 2 000 kr, Halv 4 000 kr, Hel 9 000 kr

Observera att självrisken blir högre om föraren är under 24 år (+1 000 kr), föraren saknar körkort, är rattfull, eller orsakar olyckan med uppsåt (+ 2 000 kr), bilen inte varit låst vid stöld (+ 6 000 kr), du råkar ut för flera stöldskador eller vagnskador under året (flerskadesjälvrisk)

Om en glasruta repareras istället för byts ut är självrisken endast 200 kr.

För rättskydd är självrisken 20% av kostanden men lägst den grundsjälvrisk som du valt (se tabellen ovan).

Premie
Premien baserar sig på vilken bil du har, hur långt du kör per år, hur du parkerar nattetid mm. Du kan enkelt beräkna premien via ”Räkna & teckna försäkring”, du kan också ringa vår kundservice på 0771-326 324 för offert. Observera att du kan sänka din premie genom att välja en högre självrisk. Premie kan inte beräknas online om bilen är värd mer än 500 000 kr.


Teckna försäkringen
Köp din bilförsäkring här i försäkringsbutiken, klicka på knappen "Räkna & teckna försäkring" eller ring kundservice på telefon 0771-326 324 (vardagar 8–17).

Försäkringsutgivare

Försäkringsutgivare för denna försäkring är Gjensidige Forsikring
ASA Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm.
Telefon: 0771 - 326 326, webbadress: www.gjensidige.se
Organisationsnummer: 516407-0384